Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280255
Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cà phê chè
Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì; , Hà Nội
034.881237
TS. Bùi Văn Sỹ
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. Khoa học nông nghiệp
Nghiên cứu ứng dụng,Triển khai thực nghiệm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0