Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231266
Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - NgaTrung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
07/03/1988
Đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Hà Nội
0248363906
069.515.516
bbtttndvn@gmail.com
http://trungtamnhietdoivietnga.com.vn/
TS. Đặng Hồng Triển
Bộ Quốc phòng
Viện, trung tâm NC&PT
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0