Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348070
Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
Thua Thien Hue College of Education (HCE)
02/07/1976
123 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế
0543822179
0234 - 3833584
cdsp@thuathienhue.gov.vn
www.cdsphue.edu.vn
TS. Hồ Văn Thành
0543822179
UBND Tỉnh Thừa Thiên–Huế
Trường đại học, học viện, cao đẳng
5. Khoa học xã hội
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0