Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Kon Tum
Tên đề tài Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ Đảng sâm, nấm Đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 29 tháng
Thời gian bắt đầu 01/08/2021
Thời gian kết thúc 01/12/2021
Năm viết BC 2021
Chủ nhiệm đề tài CN. Lê Văn Thanh
Cán bộ phối hợp KS. Thân Thị Minh Phương; KS. Lê Thị Thùy; CN. Phạm Thành Thật; ThS. Chu Đình Liệu; KS. Lê Thị Hà Phương; CN. Nguyễn Thị Bích Hà; ThS. Lê Thị Lệ Hằng; KS. Lê Tất Huy; KS. Lê Thị Hiền; Nguyễn Thị Thu Huyền
Kinh phí 1.882
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 1.882
Kinh phí khác 0
Số quyết định 1223/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 29/12/2021
Ngày hợp nghiệm thu 31/01/2022
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 28/01/2022
Số đăng ký 140/KQNC-SKHCN
Ký hiệu kho 01-2022
Lĩnh vực 30403. Dược liệu học; cây thuốc; con thuốc; thuốc Nam, thuốc dân tộc
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Kon Tum
Thông tin tóm tắt Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất dịch chiết từ Đảng sâm, nấm Đông trùng hạ thảo để chuyển giao ứng dụng trong thực tiễn sản xuất góp phần thúc đẩy công nghiệp chế biến và đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ dược liệu
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Cơ quan cấp kinh phí UBND Tỉnh Kon Tum