Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Đăk Lăk
Tên đề tài Tỷ lệ hiện mắc và một số yếu tố nguy cơ của đột quỵ não trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu 01/10/2018
Thời gian kết thúc 01/11/2020
Năm viết BC 2021
Chủ nhiệm đề tài TS. ĐINH HỮU HÙNG
Cán bộ phối hợp ThS. Đặng Thị Xuyến (Thư ký); PGS.TS. Vũ Anh Nhị; PGS.TS. Đỗ Văn Dũng; PGS.TS. Thân Trọng Quang; TS. Lê Văn Tuấn; ThS. Vũ Thị Thu Hường; ThS. Nguyễn Hoàng Anh Thư; ThS. Tào Thị Hoa; ThS. Vũ Thị Lan Anh; ThS. Nguyễn Ngọc Như Khuê.
Kinh phí 750
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 750
Kinh phí khác 0
Số quyết định 280/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 11/12/2020
Ngày hợp nghiệm thu 24/12/2020
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 01/07/2022
Số đăng ký 99/11/2022/ĐK-KQKHCN
Ký hiệu kho ĐL40-2022-011
Lĩnh vực 3. Khoa học y, dược
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Đắk Lắk
Thông tin tóm tắt
Tỷ lệ hiện mắc đột quỵ não của người dân ≥ 18 tuổi trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk ở mức cao (2,97%), nhất là ở người lớn tuổi (≥ 60 tuổi), nam giới, có học vấn thấp, có hút thuốc lá, thiếu hoạt động thể lực, có tiền sử gia đình có người thân bị đột quỵ, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và tăng đường máu.
Tỷ kệ hiện mắc một số yếu tố nguy cơ đột quỵ ở người dân ≥ 18 tuổi trong cộng đồng cũng ở mức cao, đặc biệt là ăn mặn, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, hút thuốc lá, béo phì bụng, thiếu hoạt động thể lực, thừa cân/béo phì và tăng đường máu.
Có mối liên quan giữa tỷ lệ hiện mắc đột quỵ và một số yếu tố, gồm: tuổi lớn (≥ 60 tuổi), nam giới, trình độ học vấn thấp, tiền sử gia đình có người thân bị đột quỵ, hút thuốc lá, thiếu hoạt động thể lực, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và tăng đường máu.
Có mối liên quan độc lập giữa tỷ lệ hiện mắc đột quỵ và một số yếu tố, gồm: tuổi lớn (≥ 60 tuổi), nam giới, tiền sử gia đình có người thân bị đột quỵ, hút thuốc lá và tăng huyết áp.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Tây Nguyên
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan cấp kinh phí UBND Tỉnh Đắk Lắk