Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Đăk Lăk
Tên đề tài Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm chất lượng cao tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu 01/12/2016
Thời gian kết thúc 01/05/2021
Năm viết BC 2021
Chủ nhiệm đề tài ThS. LƯƠNG HỮU TÂM
Cán bộ phối hợp ThS. Nguyễn Văn Tạo; TS. Lưu Hồng Mẫn; TS. Đoàn Mạnh Tường;.TS. Hoàng Đình Định; ThS. Vũ Văn Thu; ThS. Đặng Thị Tho; TS. Trần Đình Giỏi; KS. Bùi Xuân Kỷ (Thư ký); KS. Trần Danh Hiệp.
Kinh phí 1000
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 661
Kinh phí khác 339
Số quyết định 224/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 22/09/2022
Ngày hợp nghiệm thu 16/04/2021
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 19/07/2022
Số đăng ký 101/13/2022/ĐK-KQKHCN
Ký hiệu kho ĐL40-2022-013
Lĩnh vực 4. Khoa học nông nghiệp
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
Thông tin tóm tắt
     - Giống OM4900, OM7347, OM7167 thích nghi cho năng suất cao so với giống phổ biến tại huyện Lắk.
     - Mô hình sản xuất lúa cấp nguyên chủng, tuân thủ quy trình, đạt phẩm cấp và tùy giống và mùa vụ cho lợi nhuận từ 10,69 - 14,42 triệu đồng/ha so với canh tác lúa thương phẩm truyền thống.
      - Mô hình sản xuất lúa cấp xác, tuân thủ quy trình, đạt phẩm cấp và tùy giống và mùa vụ cho lợi nhuận từ 9,01 - 11,97 triệu đồng/ha so với canh tác lúa thương phẩm truyền thống.
      - Trung bình lợi nhuận sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng so với mô sinh sản xuất lúa cấp xác nhận tại huyện Lắk cao hơn khoảng 1,2 lần
      - Áp dụng biện pháp kỹ thuật “ 1P5G” trong canh tác lúa thương phẩm làm giảm tại huyện Lắk làm giảm chi phí khoảng 1,46 - 2,74 triệu/ha và tăng lợi nhuận 2,82 - 4,03 triệu/ha.
       - Hợp đồng liên kết tiêu thụ giúp người dân an tâm đầu tư sản xuất.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan cấp kinh phí UBND Tỉnh Đắk Lắk