Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Đăk Lăk
Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để chế biến trà túi lọc từ cây măng tây tại tỉnh Đắk Lắk.
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu 01/11/2017
Thời gian kết thúc 01/06/2022
Năm viết BC 2021
Chủ nhiệm đề tài ThS. LÊ ĐĂNG PHA
Cán bộ phối hợp ThS. Vũ Thị Hà (Thư ký); ThS. Hồ Thị Huyền Trang; KS. Y Lem Niê; KS. Nguyễn Bảo Trung; ThS. Nguyễn Thị Thoa; ThS. Phạm Văn Thao.
Kinh phí 960
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 960
Kinh phí khác 0
Số quyết định 150/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 02/06/2022
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 09/08/2022
Số đăng ký 102/14/2022/ĐK-KQKHCN
Ký hiệu kho ĐL40-2022-014
Lĩnh vực 2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Đắk Lắk
Thông tin tóm tắt
     Hoàn thành nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình chế biến trà túi lọc từ bộ phận măng tây và trà măng tây phối trộn với 04 nguyên liệu khác là nấm linh chi, hoa hòe, cỏ ngọt, mướp đắng. Quy trình đảm bảo theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp với điều kiện sản xuất tại đơn vị chủ trì đề tài.
     Xây dựng được 01 mô hình vườn nguyên liệu măng tây 500m2 tại Trại Thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk. Mô hình đạt tiêu chuẩn VietGap  cung cấp đầy đủ nguyên liệu đảm bảo các tiêu chí để sản xuất trà túi lọc măng tây.
     Xây dựng mô hình chế biến trà túi lọc măng tây đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quy mô nhà xưởng 120m2 tại Trại thực nghiệm KH&CN, bao gồm các thiết bị chần, sấy, sao, nghiền, đóng gói... công suất 20kg trà túi lọc/ngày.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan cấp kinh phí UBND Tỉnh Đắk Lắk