Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Đăk Lăk
Tên đề tài Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu 01/11/2018
Thời gian kết thúc 01/06/2021
Năm viết BC 2021
Chủ nhiệm đề tài PGS.TS TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
Cán bộ phối hợp PGS.TS. Bùi Nhật Quang; TS. Kiều Thanh Nga (Thư ký); PGS.TS. Nguyễn Văn Dần; TS. Nguyễn Bình Giang; TS. Hoàng Vũ Quang; TS. Nguyễn Thắng; ThS. Dương Bình Tuy; CN. Lê Hồng Vinh; ThS. Nguyễn Ngọc Trí.
Kinh phí 750
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 750
Kinh phí khác 0
Số quyết định 290/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 31/12/2021
Ngày hợp nghiệm thu 06/04/2022
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 12/08/2022
Số đăng ký 103/15/2022/ĐK-KQKHCN
Ký hiệu kho ĐL40-2022-015
Lĩnh vực 4. Khoa học nông nghiệp
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Thông tin tóm tắt
     - Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
     - Làm rõ thực trạng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, để từ đó thấy rõ vai trò, vị trí, hoạt động của các tác nhân trong chuỗi, các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi, làm rõ thuận lợi và khó khăn, điểm yếu, thế mạnh trong phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất chính sách đối với chính phủ, các hộ gia đình trồng cà phê, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
     - Các kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị ứng dụng cao trong hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, góp phần làm tăng giá trị gia tăng, doanh thu và lợi nhuận của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trung tâm phân tích và dự báo
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan cấp kinh phí UBND Tỉnh Đắk Lắk