Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Kon Tum
Tên đề tài Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 24 tháng
Thời gian bắt đầu 01/07/2020
Thời gian kết thúc 01/07/2022
Năm viết BC 2022
Chủ nhiệm đề tài Ths. Phạm Đức Thụ
Cán bộ phối hợp CN. Hoàng Trọng Quý; ThS. Lê Thị Mỹ Hảo; Ths. Phạm Ngọc Sơn; ThS. Nguyễn Thành Long; ThS. Bùi Bích Lương; KS. Nguyễn Dân Trí; ThS. Đinh Văn Hà; KS. Nghiêm Thị Thu Hiền; ThS. Hoàng Thị Thu Hường; KS. Hoàng Thị Hoa; TS. Vũ Mạnh Quyết
Kinh phí 1.42
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 1.42
Kinh phí khác 0
Số quyết định 112/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 31/08/2022
Ngày hợp nghiệm thu 15/09/2022
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 11/11/2022
Số đăng ký 148/KQNC-SKHCN
Ký hiệu kho 09.2022
Lĩnh vực 40102. Thổ nhưỡng học
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Kon Tum
Thông tin tóm tắt Đề tài xác định được số lượng và chất lượng đất thích hợp trồng các loại cây dược liệu trên các tiểu vùng sinh thái của địa bàn tỉnh Kon Tum. Xây dựng hệ thống thông tin về chất lượng đất đai phục vụ công tác quản lý, khai thác sử dụng đất trồng cây dược liệu. Từ đó đề xuất các giải pháp quy hoạch, sử dụng đất trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL UBND Tỉnh Kon Tum
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Cơ quan cấp kinh phí UBND Tỉnh Kon Tum