Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Khánh Hòa
Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội mạch trong can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 26 tháng
Thời gian bắt đầu 01/12/2019
Thời gian kết thúc 01/02/2022
Năm viết BC 2022
Chủ nhiệm đề tài Huỳnh Văn Thưởng
Cán bộ phối hợp - BSCKI. Nguyễn Minh Khoa - BS. Nguyễn Thế Phương - CN. Lưu Chí Hiếu - ThS. BS. Phạm Công Nhựt - BS. Trần Thị Ngọc Thúy
Kinh phí 890.979
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 890.979
Kinh phí khác 0
Số quyết định 144/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 21/09/2022
Ngày hợp nghiệm thu 11/10/2022
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký 17/2022/TTUD-KQĐT-3
Ký hiệu kho ĐKKQ/333
Lĩnh vực 3. Khoa học y, dược
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Nha Trang, Khánh Hòa
Thông tin tóm tắt Nhằm để đánh giá hiệu quả của can thiệp tổn thương phức tạp ĐMV có sự hướng dẫn của IVUS chúng tôi tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội mạch trong can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành”, nhằm 2 mục tiêu như sau:
- Đánh giá kết quả ngay sau khi can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành với sự hướng dẫn của siêu âm nội mạch (IVUS).
- Đánh giá kết quả sau 1 năm can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành với sự hướng dẫn của IVUS.

 
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan cấp kinh phí