Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Hòa Bình
Tên đề tài Nghiên cứu, trồng thử nghiệm giống cây dược liệu Actiso (Cynara colymus) tại một số xã vùng cao của tỉnh Hòa Bình
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu 01/10/2020
Thời gian kết thúc 01/12/2021
Năm viết BC 2022
Chủ nhiệm đề tài Th.S Nguyễn Hồng Tuấn
Cán bộ phối hợp
Kinh phí 311
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 311
Kinh phí khác 0
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký
Ký hiệu kho Actiso
Lĩnh vực 40105. Cây công nghiệp và cây thuốc
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Hòa Bình
Thông tin tóm tắt Đánh giá điều kiện khí hậu, đất đai và điều kiện kinh tế xã hội liên quan đến phát triển cây Atiso tại 03 điểm của tỉnh Hòa Bình;  Mở 03 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhân giống, sơ chế cho 60 hộ dân taiji 03 xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Xây dựng vườn ươm 02 dòng cây Atiso tại 03 xã trên địa bàn tỉnh; Hoàn thiện quy trình nhân giống cây dược liệu Atiso từ hạt; Phân tích, kiểm nghiệm đánh giá hoạt chất Cynarin có trong cây Atiso trồng tại 03 xã vùng cao của tỉnh Hòa Bình.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hòa Bình
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL
Đơn vị quyết định
Cơ quan cấp kinh phí