Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Đăk Lăk
Tên đề tài Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi cá lăng nha trong lồng bè trên hồ chứa tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu 01/04/2022
Thời gian kết thúc 01/12/2022
Năm viết BC 2022
Chủ nhiệm đề tài KS, Lê Thị Quỳnh Nhung
Cán bộ phối hợp KS. Phạm Quang Tân; CN Kpa Bính (Thư ký); KS. Nguyễn Văn Kiên; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa; KS. Y Ngăn Niê
Kinh phí 428
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 128
Kinh phí khác 300
Số quyết định 775/QĐ-UBND
Ngày quyết định 09/12/2022
Ngày hợp nghiệm thu 15/12/2022
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 28/02/2023
Số đăng ký 119/06/2023/ĐK-KQKHCN
Ký hiệu kho ĐL40-2023-006
Lĩnh vực 1. Khoa học tự nhiên
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Thông tin tóm tắt Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu tổng quát
Chuyển giao kỹ thuật “Nuôi cá Lăng trong lồng bè trên hồ chứa đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm” nhằm đa dạng các hình thức, đối tượng nuôi, khai thác hiệu quả tiềm năng diện tích mặt nước sẵn có tại địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với thị trường, tăng thu nhập cho người sản xuất, nâng cao đời sống nông – ngư dân quanh khu vực lòng hồ, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới…
Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng thành công mô hình nuôi cá lăng trong lồng bè trên hồ chứa.
- Đào tạo tập huấn cho 60 học viên (hộ dân nuôi trồng thuỷ sản).
- Tổ chức cho 50 hộ dân, tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia đánh giá và nhân rộng mô hình.
- Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.
- Tăng thu nhập cho người dân.
- Nhân rộng mô hình cho người dân nuôi trồng thuỷ sản.
Kết quả thực hiện:
- Xây dựng thành công mô hình: Ứng dụng các tiến bộ Khoa học công nghệ nuôi cá Lăng nha trong lồng bè trên Hồ chứa tại huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk.
- Tổ chức thành công 2 buổi tập huấn tại địa phuơng để huớng dẫn kỹ thuật cho 60 hộ nuôi trồng thuỷ sản.
-  Tổ chức đuợc 1 buổi hội thảo đánh giá hiệu quả của  mô hình với 50 đại biểu tham dự (thành phần gồm các hộ thực hiện mô hình và các hộ thuỷ sản).
Kết quả đề tài có khả năng ứng dụng cao và nhân rộng ra cho các hộ nuôi trồng thuỷ sản  trên địa bàn huyện. 
Về thị trường cá Lăng:
Cá lăng đã trở thành món ăn đặc sản của người dân khắp mọi miền đất nước, nhu cầu thị trường rất lớn, trong khi đó nguồn cung còn hạn chế. Nguồn cung cấp cá Lăng được thông qua các thương lái, chợ đầu mối, nhà hàng, chợ truyền thống và trực tiếp người dân. Tại huyện Ea Kar đã có Hợp tác xã cung ứng dịch vụ và nuôi trồng thuỷ sản xã Cư Ni, đơn vị này hiện đang liên kết tiêu thụ các sản phẩm cá trên địa bàn huyện.
Về chuyển giao và nhân rộng mô hình:
- Đề tài chuyển giao kỹ thuật và công nghệ có đào tạo. Kết quả được chuyển giao rộng rãi cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng và hoàn toàn không phải trả phí. Các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện, ngoài ra họ có thể là đơn vị chuyển giao tiến bộ kỹ thuật này cho người chăn nuôi khác hoặc họ sẵn sàng hợp tác với người chăn nuôi để đảm bảo về số lượng, chất lượng và cùng được hưởng lợi trong chuỗi giá trị sản xuất đó.
Về  kinh tế: Theo tính toán dự kiến trong điều kiện nuôi với quy mô 100 m3, tạm tính sau 8 tháng cho thu hoạch. Trong đó doanh thu đạt 204 triệu đồng, Lãi gộp đạt 72,9 triệu đồng và lãi ròng đạt 65,6 triệu đồng, đặc biệt tỷ suất đầu tư đạt trên 50% (đầu tư 1 lợi nhuận thu về 0.5).
Về  xã hội: Tạo cho người dân quen ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cách sản xuất truyền thống sang sản xuất công nghệ cao.Tạo ra một bước đi mới trong ngành Thuỷ sản, khai thác triệt để nguồn lợi sẵn có của các hồ chứa, góp phần nâng cao tỷ trọng của lĩnh vực nuôi trồng trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện.Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tiến tới làm giàu một cách chính đáng cho người nông dân nuôi trồng thuỷ sản.  
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ea Kar
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Đơn vị quyết định UBND huyện Ea Kar
Cơ quan cấp kinh phí UBND Tỉnh Đắk Lắk