Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh
Thủ trưởng Đoàn Kim Thành
Đơn vị cũ Ban Khoa học Kỹ thuật Thành Đoàn; Trung tâm Sáng tạo khoa học và kỹ thuật trẻ
Điện thoại 028.3823 3363, 028.3823 0780
Fax
Email khoahoctre@gmail.com
Website http://khoahoctre.com.vn
Địa chỉ Số 1 Phạm Ngọc Thạch P. Bến Nghé Q.1, TP Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị