Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ trưởng Lê Anh Tuấn
Đơn vị cũ
Điện thoại 024.38514969; 0243856 1842
Fax 024 3851 3545
Email hvan@vnam.edu.vn
Website www.vnam.edu.vn
Địa chỉ Số 77, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội -
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị