Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Phát triển và sáng tạo nghệ thuật tạo hình
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ trưởng Lê Anh Vân
Đơn vị cũ
Điện thoại 024.38224013; 02439422598
Fax 0243 8519702
Email
Website
Địa chỉ Nhà A1, Số 42, Phố Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị