Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Tìm kiếm và Phát triển Công nghệ
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc
Thủ trưởng Dương Nguyên Bình
Đơn vị cũ
Điện thoại 024.3662 9743
Fax
Email
Website
Địa chỉ Số 173A, ngõ Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội -
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị