Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Viện Đào tạo và ứng dụng công nghệ
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc
Thủ trưởng Trần Đình Khai
Đơn vị cũ
Điện thoại 024.3557 4077
Fax
Email
Website
Địa chỉ P805 Tầng 9, Tòa nhà A, 190 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân -
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị