Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển văn hóa Sán Dìu
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc
Thủ trưởng Trần Quốc Hùng
Đơn vị cũ
Điện thoại 024.8585 7725, 0387138 666
Fax
Email
Website
Địa chỉ Số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị