Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc
Thủ trưởng Trần Hữu Sơn
Đơn vị cũ
Điện thoại 024.3869 3280
Fax
Email
Website
Địa chỉ Nhà E1, ngõ 29, Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị