Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682766

2021-02-380/KQNC

Nghiên cứu về giống và biện pháp kỹ thuật tổng hợp phát triển hồ tiêu bền vững

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

01/2016

12/2020

2021

Đắk Lắk

132 tr. + Phụ lục

Điều tra thực trạng sản xuất hồ tiêu tại các vùng trồng chính, tiến hành tuyển chọn 01-02 giống tiêu cho mỗi vùng, 01- 02 tổ hợp ghép (năng suất khá, có khả năng chống chịu bệnh chết nhanh, chết chậm) và bước đầu xác định kỹ thuật lai giống hồ tiêu. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng mới và quy trình canh tác tổng hợp phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu tại các vùng trồng chính và xây dựng 03 mô hình canh tác tổng hợp cho các vùng trồng chính (1ha/mô hình) và 01 mô hình trồng mới (0,3ha) đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt 90 %. Đồng thời nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bổ sung Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu.

 

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

18640