Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682724

2021-62-378/KQNC

Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

01/2019

12/2020

2020

Hà Nội

150 tr. + Phụ lục

Nghiên cứu lý luận về đào tạo tại chỗ vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo tại chỗ cho người lao động vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực nói chung tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo tại chỗ cho người lao động tại các doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

18638