Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682714

BTC/ĐT/2019-06

2021-28-365/KQNC

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

09/2019

09/2020

2020

Hà Nội

120 tr.

Nghiên cứu những vấn đề chung về cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính. Tìm hiểu thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra các giải pháp đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan ở Việt Nam.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

18625