Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682768

153/KQNC/2021

Giải pháp quản lý, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre

UBND Tỉnh Trà Vinh

UBND Tỉnh Bến Tre

Tỉnh/ Thành phố

402. Chăn nuôi

01/2020

01/2021

2021

Trà Vinh

80 trang + Phụ lục

Xác định mức độ thiệt hại và biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre từ đó đưa ra các giải pháp quản lý, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre

BTE-153-2021