Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682756

05/GCN-NVKHCN

Xây dựng mô hình trồng xen canh chanh không hạt và đu đủ ruột vàng trên vùng đất phèn nặng xã Khánh An, huyện U Minh.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

1. Khoa học tự nhiên

07/2017

07/2020

2020

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Cà Mau

54

Dự án đã xây dựng hoàn chỉnh quy trình trồng xen canh chanh không hạt với đu đủ ruột vàng trên vùng đất phèn nặng xã Khánh An huyện U Minh tỉnh Cà Mau. Đây là bộ tài liệu kỹ thuật quan trọng đễ hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân áp dụng quy trình kỹ thuật hiểu đạt được hiệu quả trong công tác thông qua các chương trình tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ.
Có cơ sở dữ liệu khoa học của dự án sẽ hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân và sinh viên thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học có liên quan đến cây Chanh không hạt và Đu đủ ruột vàng trên vùng đất phèn nặng.
 

Trung tâm Thông tin và ứng dụng Khoa học Công nghệ Cà Mau

CMU-2021-005