Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515458

03/2021

Xây dựng mô hình trồng rau thủy canh phục vụ đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Đoàn Quảng Bình

UBND Tỉnh Quảng Bình

Cơ sở

Mô hình cấp cơ sở

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

10/2020

07/2021

2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên tỉnh Quảng Bình

103

 Xây dựng mô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canh hồi lưu đối với một số loại rau có giá trị kinh tế (cải bó xôi, xà lách và dưa lưới); Làm mô hình để phục vụ công tác đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật cho lực lượng thanh niên nông thôn và người nông dân trên địa bàn tỉnh; Thay đổi một số thói quen canh tác truyền thống; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và sử dụng sản phẩm nông nghiệp sạch; Tạo việc làm cho người lao động đồng thời tạo nguồn thu và tăng thu nhập cho đơn vị: Thông qua việc vận hành sản xuất rau của mô hình, đem lại một nguồn thu cho đơn vị, đồng thời giúp duy trì và nhân rộng mô hình.

Trung tâm Ứng dụng và thống kê khoa học và công nghệ Quảng Bình

03/2021-QLKHCN-CS