Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515254

ĐTNH-CS.001/17

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Cơ sở

50202. Kinh doanh và quản lý

2019

Hà Nội

Để hỗ trợ việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng, đề tài ĐTNH-CS.001/17 thực hiện việc tổng hợp các lý luận cơ bản về công tác giám sát ngân hàng, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng, đánh giá thực trạng khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng, từ đó đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho công tác giám sát ngân hàng.

 

Hà nội

NHN-2021-074