Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515368

2021-34-847/NS-KQNC

Nghiên cứu ứng dụng loT xây dựng thí điểm hệ thống quản lý sử dụng năng lượng trên tàu thuỷ để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên tàu

Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Giao thông Vận tải

Bộ

20311. Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

01/2020

03/2021

2021

Hà Nội

230 tr. + phụ lục

Đánh giá mức độ sử dụng năng lượng của các hệ thống kỹ thuật trên tàu thủy. Xây dựng hệ thống đo lường và thu thập dữ liệu sử dụng năng lượng trên tàu thủy. Thiết kế chế tạo hệ thống quản lý và giám sát sử dụng năng lượng trên tàu thủy sử dụng công nghệ Iot. Thử nghiệm hệ thống đo và giám sát năng lượng. Đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống và xây dựng qui trình vận hành hệ thống giám sát và quản lý năng lượng.

24 Lý thường Kiệt, Hà Nội

19108