Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2740523

373.2017.23

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng phát triển khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại tỉnh An Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND Tỉnh An Giang

Tỉnh/ Thành phố

50202. Kinh doanh và quản lý

2020

An Giang

102 tr. + Phụ lục

Đánh giá hiện trạng khởi nghiệp và thu hút đầu tư tỉnh An Giang và phân tích hệ số khởi nghiệp (Entrepreneurship monitor - EM) tỉnh An Giang. Tiến hành xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao năng lực khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng phát triển mô hình mẫu về khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang để từ đó đưa ra những đề xuất về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho tỉnh.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

AGG-007-2021