Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2740521

Nghiên cứu, chọn lọc một số giống cam mới thu hoạch rải vụ có năng suất và chất lượng cao cho vùng cam huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

UBND huyện Hàm Yên

UBND Tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh/ Thành phố

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

01/2017

05/2020

2021

Hàm Yên

89 tr. + Phụ lục

Khảo sát địa điểm xây dựng mô hình trồng và thâm canh 5 giống cam mới,rải vụ, sạch bệnh, gồm: Giống cam V2 (giống chín muộn), cam CT36, cam CT9 (giống chín trung bình) và giống BH, gióng CS1 (giống chín sớm); sử dụng giống cam sành Hàm Yên làm đối chứng trên quy mô 1.0ha/1 gióng (tổng 6,0ha). Nghiên cứu, chọn lục 2-3 giống cam mới thu hoạch rải vụ, có năng suất và chất lượng cao cho vùng cam huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tiến hành đào tạo 30 kỹ thuật viên và tập huấn cho 150 người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc và thâm canh các giống cam mới, rải vụ. Đồng thời, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thâm canh các giống cam mới được lựa chọn.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

TQG-003-2021