Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2740522

ĐT.18-2016

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

UBND Tỉnh Tuyên Quang

UBND Tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh/ Thành phố

50602. Hành chính công và quản lý hành chính

01/2018

06/2020

2020

Tuyên Quang

114 tr.

Cơ sở lý luận về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo và tìm hiểu về cơ sở pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2019. Qua đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

TQG-001-2021