Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3384997

17.06.CS

Khảo sát hoạt tính ức chế enzyme acetylcholinesterase của một số cây thuốc ở An Giang trong điều trị bệnh Alzheimer

UBND Tỉnh An Giang

UBND Tỉnh An Giang

Tỉnh/ Thành phố

30403. Dược liệu học; cây thuốc; con thuốc; thuốc Nam, thuốc dân tộc

10/2017

03/2019

2019

An Giang

55 tr. + Phụ lục

Xây dựng qui trình thử hoạt tính ức chế enzyme Acetylcholinesterase bằng phương pháp đo quang với chất đối chứng dương là galantamine và berberine. Thu thập các mẫu dược liệu tại vùng Bảy Núi - An Giang. Ly trích mẫu cây khô bằng dung môi methanol để thu được cao khô. Sàng lọc hoạt tính ức chế enzyme Acetylcholinesterase của các mẫu cao thô trên qui trình đã xây dựng

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

AGG-033-2021