Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385186

KX.05.15

“Nghiên cứu, tính toán, đánh giá các chỉ tiêu năng suất; Đo lường năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), đánh giá đóng góp của khoa học và công nghệ vào TFP của tỉnh giai đoạn 2011 đến 2014”

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

UBND Tỉnh Long An

Tỉnh/ Thành phố

50202. Kinh doanh và quản lý

08/2015

09/2018

2018

Long An

91 tr. + Phụ lục

Tính toán và lập báo cáo các chỉ số về năng suất của tỉnh Long An từ năm 2011 đến 2014 dựa vào khung lý luận chung về năng suất và số liệu thống kê của tỉnh, số liệu khảo sát một số doanh nghiệp theo ngành (dự kiến 03 ngành). Phân tích và đánh giá thực trạng năng suất (bao gồm năng suất lao động, năng suất vốn, năng suất các yếu tố tổng hợp) của tỉnh thông qua xác định vai trò của tăng năng suất lao động và TFP đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh cũng như đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế hay những yếu tố khác đến tăng năng suất lao động của tỉnh. Từ đó, xác định mục tiêu, đóng góp của khoa học và công nghệ trong tăng năng suất của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 tương ứng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao năng suất của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

LAN-002-2021