Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385300

143

Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

UBND Tỉnh Yên Bái

Tỉnh/ Thành phố

KHCN

5. Khoa học xã hội

10/2020

09/2021

2021

Yên Bái

72

- Đã tiến hành thu thập, nghiên cứu các tài liệu thứ cấp một cách có hệ thống về cơ sở lý luận, những quan điểm của Đảng, Nhà nước có liên quan đến hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh; yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh nhằm phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân và hệ thống tài liệu, tư liệu, các báo cáo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh từ năm 2016 -2020.
- Đã tiến hành khảo sát, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Giang và Sơn La nhằm đúc kết các kinh nghiệm hay, cách làm tốt của tỉnh bạn. Trên cơ sở đó lựa chọn, đề xuất giải pháp khả thi để áp dụng, vận dụng thực hiện tốt hơn hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.
- Đã tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng thực trạng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Yên Bái từ 2016 đến nay với tổng số 250 phiếu với các đối tượng là Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Ban của HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; cán bộ lãnh đạo, công chức một số sở, ban, ngành liên quan; cử tri là người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng theo các vùng của tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tại 09 huyện, thị xã, thành phố; 13 xã, phường, thị trấn.
Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát nhóm nghiên cứu đề tài đã xây dựng báo cáo thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh Yên Bái.
- Đã tổ chức 02 Hội thảo xin ý kiến của các nhà quản lý, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thành phố; đại diện các cơ quan thuộc đối tượng giám sát của HĐND tỉnh về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh Yên Bái.
- Đã tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu điều tra, khảo sát xây dựng báo cáo thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh Yên Bái.
- Đã xây dựng được báo cáo khoa học về các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh Yên Bái. Báo cáo khoa học phản ánh đúng thực trạng trên cơ sở phân tích khoa học, khách quan các số liệu thu thập cũng như kết quả điều tra, khảo sát thực tế; kết quả tổ chức các hội thảo khoa học; đánh giá đúng kết quả đạt được cũng như hạn chế trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; đề xuất quan điểm nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh Yên Bái; đề xuất 03 nhóm giải pháp chung; 07 nhóm giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Yên Bái.
 

24, Lý Thường Kiệt, Hà Nội

YBI-029-2020