Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 6374756

137/KQNC-SKHCN

Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của khoa học và công nghệ đến tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021-2025.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

UBND Tỉnh Kon Tum

Tỉnh/ Thành phố

50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

01/2021

10/2021

2021

Viện Năng suất Chất lượng

126 Tr

Nhằm nhận diện rõ những thành tựu và hạn chế của thực trạng tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; Đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đối với tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong thời gian qua; Tính toán các chỉ số về năng suất cho các lĩnh vực (Nông - lâm - thủy sản; Công nghiệp và xây dựng); Dự báo tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Xác định chỉ tiêu và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao TFP thông qua phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025.
 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

01.2021