Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385097

141/KQNC-SKHCN

Xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá niên (Onvchostoma gerlachi, W.K.H. Peters, 1881) trên địa bàn huyện Kon Plông tỉnh KonTum

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND Tỉnh Kon Tum

Tỉnh/ Thành phố

40504. Nuôi trồng thuỷ sản

08/2019

12/2021

2021

Trường Đại học Cần Thơ

89 Tr

Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống và quy trình nuôi thương phẩm cá niên (Onychostoma gerlachi, W.K.H. Peters, 1881) để chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, nhằm bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi cá niên trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

02-2022