Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683267

CS.021121091728

Sản xuất dung dịch sát khuẩn phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long

UBND Tỉnh Vĩnh Long

Cơ sở

5. Khoa học xã hội

09/2021

06/2022

2022

Vĩnh Long

39

- Sản xuất 350-500 lít dung dịch sát khuẩn đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế phù hợp thị hiếu người tiêu dùng
- Xây dựng mô hình điểm ứng dụng dung dịch sát khuẩn tại các cơ quan, cơ sở y tế, trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (15 điểm mô hình).

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long

VLG.CS005.2022-0000344