Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683250

Lựa chọn danh mục đầu tư dựa trên các phương pháp ước lượng ma trận hiệp phương sai: nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thành Đoàn Tp Hồ Chí Minh

UBND TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh/ Thành phố

50202. Kinh doanh và quản lý

12/2019

12/2020

2020

TP. Hồ Chí Minh

71 tr.

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về sự tác động của ma trận hiệp phương sai đến kết quả lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu trong lý thuyết danh mục hiện đại (MPT) đặc biệt trên thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng của Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu các phương pháp ước lượng ma trận hiệp phương sai phù hợp để tối ưu danh mục đầu tư của họ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và gia tăng hiệu quả trong hoạt động đầu tư và quản lý danh mục.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

HCM-046-2022