Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683373

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến khả năng dự trữ carbon của các hệ sinh thái tự nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ và đề xuất các giải pháp thích ứng

UBND TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh/ Thành phố

40404. Sinh thái và môi trường rừng

06/2019

12/2020

2020

TP. Hồ Chí Minh

143 tr. + Phụ lục

Lựa chọn các sinh cảnh rừng tự nhiên để tiến hành nghiên cứu, thiết lập ô tiêu chuẩn có kích thước 20 x 20m, xây dựng sơ đồ các điểm nghiên cứu và xác định thành phần thực vật và 1 số chỉ tiêu lâm sinh trong các ô nghiên cứu. Nghiên cứu, đánh giá mối tương quan của nhiệt độ, độ ẩm không khí, nước biển dâng và nồng độ CO2 đến quá trình quang hợp của thực vật ngập mặn. Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá mối tương quan của nhiệt độ, độ ẩm không khí và nồng độ CO2 đến quá trình hô hấp của hệ sinh thái rừng ngập mặn. Sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu cho khu vực TP. HCM của tác giả Nguyễn Kỳ Phùng và kịch bản biến đổi khí hậu năm 2016 để dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến khả năng dự trữ Carbon của rừng ngập mặn đến năm 2030 và 2050. Qua đó, đề xuất các giải pháp thích ứng.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

HCM-045-2022