Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399607

Thử nghiệm chế tạo màng ghép mạch máu từ màng tim lợn

Thành Đoàn Tp Hồ Chí Minh

UBND TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh/ Thành phố

30204. Hệ tim mạch

12/2019

11/2020

2020

TP. Hồ Chí Minh

51 tr.

Xây dựng và hoàn thiện thuyết minh đề tài Thử nghiệm chế tạo màng ghép mạch máu từ màng tim lợn. Đồng thời, xây dựng quy trình xử lý màng tim lợn vô bào bằng Glutaraldehyde. Đánh giá đặc tính phân hủy in vitro của màng và đánh giá độc tính in vitro của màng đã tạo theo tiêu chuẩn ISO 10993. Tiến hành đánh giá khả năng hỗ trợ sự bám và tăng sinh của tế bào tiền thân nội mô trên màng.
Thử nghiệm chế tạo màng ghép mạch máu từ màng tim lợn

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

HCM-044-2022