Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912848

99/11/2022/ĐK-KQKHCN

Tỷ lệ hiện mắc và một số yếu tố nguy cơ của đột quỵ não trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND Tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh/ Thành phố

3. Khoa học y, dược

10/2018

11/2020

2021

Đắk Lắk

173

Tỷ lệ hiện mắc đột quỵ não của người dân ≥ 18 tuổi trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk ở mức cao (2,97%), nhất là ở người lớn tuổi (≥ 60 tuổi), nam giới, có học vấn thấp, có hút thuốc lá, thiếu hoạt động thể lực, có tiền sử gia đình có người thân bị đột quỵ, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và tăng đường máu.
Tỷ kệ hiện mắc một số yếu tố nguy cơ đột quỵ ở người dân ≥ 18 tuổi trong cộng đồng cũng ở mức cao, đặc biệt là ăn mặn, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, hút thuốc lá, béo phì bụng, thiếu hoạt động thể lực, thừa cân/béo phì và tăng đường máu.
Có mối liên quan giữa tỷ lệ hiện mắc đột quỵ và một số yếu tố, gồm: tuổi lớn (≥ 60 tuổi), nam giới, trình độ học vấn thấp, tiền sử gia đình có người thân bị đột quỵ, hút thuốc lá, thiếu hoạt động thể lực, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và tăng đường máu.
Có mối liên quan độc lập giữa tỷ lệ hiện mắc đột quỵ và một số yếu tố, gồm: tuổi lớn (≥ 60 tuổi), nam giới, tiền sử gia đình có người thân bị đột quỵ, hút thuốc lá và tăng huyết áp.

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

ĐL40-2022-011