Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912849

101/13/2022/ĐK-KQKHCN

Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm chất lượng cao tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

UBND Tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

12/2016

05/2021

2021

Cần Thơ

130

     - Giống OM4900, OM7347, OM7167 thích nghi cho năng suất cao so với giống phổ biến tại huyện Lắk.
     - Mô hình sản xuất lúa cấp nguyên chủng, tuân thủ quy trình, đạt phẩm cấp và tùy giống và mùa vụ cho lợi nhuận từ 10,69 - 14,42 triệu đồng/ha so với canh tác lúa thương phẩm truyền thống.
      - Mô hình sản xuất lúa cấp xác, tuân thủ quy trình, đạt phẩm cấp và tùy giống và mùa vụ cho lợi nhuận từ 9,01 - 11,97 triệu đồng/ha so với canh tác lúa thương phẩm truyền thống.
      - Trung bình lợi nhuận sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng so với mô sinh sản xuất lúa cấp xác nhận tại huyện Lắk cao hơn khoảng 1,2 lần
      - Áp dụng biện pháp kỹ thuật “ 1P5G” trong canh tác lúa thương phẩm làm giảm tại huyện Lắk làm giảm chi phí khoảng 1,46 - 2,74 triệu/ha và tăng lợi nhuận 2,82 - 4,03 triệu/ha.
       - Hợp đồng liên kết tiêu thụ giúp người dân an tâm đầu tư sản xuất.

ĐL40-2022-013