Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10367786

102/14/2022/ĐK-KQKHCN

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để chế biến trà túi lọc từ cây măng tây tại tỉnh Đắk Lắk.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

UBND Tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

11/2017

06/2022

2021

Đắk Lắk

127

     Hoàn thành nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình chế biến trà túi lọc từ bộ phận măng tây và trà măng tây phối trộn với 04 nguyên liệu khác là nấm linh chi, hoa hòe, cỏ ngọt, mướp đắng. Quy trình đảm bảo theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp với điều kiện sản xuất tại đơn vị chủ trì đề tài.
     Xây dựng được 01 mô hình vườn nguyên liệu măng tây 500m2 tại Trại Thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk. Mô hình đạt tiêu chuẩn VietGap  cung cấp đầy đủ nguyên liệu đảm bảo các tiêu chí để sản xuất trà túi lọc măng tây.
     Xây dựng mô hình chế biến trà túi lọc măng tây đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quy mô nhà xưởng 120m2 tại Trại thực nghiệm KH&CN, bao gồm các thiết bị chần, sấy, sao, nghiền, đóng gói... công suất 20kg trà túi lọc/ngày.

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

ĐL40-2022-014