Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399642

103/15/2022/ĐK-KQKHCN

Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

UBND Tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

11/2018

06/2021

2021

Hà Nội

256

     - Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
     - Làm rõ thực trạng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, để từ đó thấy rõ vai trò, vị trí, hoạt động của các tác nhân trong chuỗi, các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi, làm rõ thuận lợi và khó khăn, điểm yếu, thế mạnh trong phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất chính sách đối với chính phủ, các hộ gia đình trồng cà phê, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
     - Các kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị ứng dụng cao trong hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, góp phần làm tăng giá trị gia tăng, doanh thu và lợi nhuận của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

ĐL40-2022-015