Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 4201559

ĐT-2019-40603-ĐL1

10/2022/TTUD-KQĐT-2

Ứng dụng công nghệ enzyme để hỗ trợ tách chiết các hợp chất chống oxy hóa từ rong nâu Khánh Hòa đáp ứng theo yêu cầu làm thực phẩm và mỹ phẩm.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

UBND Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh/ Thành phố

Chương trình KH&CN phát triển kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

10/2019

03/2022

2022

Nha Trang, Khánh Hòa

Mục tiêu tổng quát:
- Xây dựng quy trình chiết xuất một số hợp chất có hoạt tính sinh học có giá trị cao từ rong nâu vùng biển Khánh Hòa bằng ứng dụng công nghệ có hỗ trợ của enzyme.
- Tạo ra một số sản phẩm nhằm ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm.
Mục tiêu cụ thể:
- Quy trình công nghệ sản xuất các hợp chất chống oxy hóa từ rong nâu Khánh Hòa dùng cho mỹ phẩm.
- Quy trình công nghệ sản xuất sulfate polysaccharide dạng fucoidan từ rong nâu Khánh Hòa dùng cho thực phẩm.
- 500g hợp chất phlorotannin thô đáp đạt chất lượng ứng dụng trong lĩnh vực mỹ phẩm.
- 25mg sản phẩm phlorotannin tinh chế.
- 01kg sản phẩm sulfate polysaccharide dạng fucoidan đạt chất lượng ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm.
Để thực hiện các mục tiêu đề ra, đề tài đã tiến hành các nội dung nghiên cứu như sau:
Nội dung 1: Xử lý, bảo quản và phân tích thành phần rong nguyên liệu S. mcclurei tại vùng biển Khánh Hòa.
Nội dung 2: Nghiên cứu sử dụng enzyme để tách chiết các chất có hoạt tính chống oxy hóa từ rong nâu S. mccurei Khánh Hòa.
Nội dung 3: Phân tách và tinh sạch các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa từ rong S. mcclurei và so sánh với sản phẩm chiết bằng phương pháp hóa học.
Nội dung 4: Xây dựng, hiệu chỉnh và đánh giá quy trình, thu nhận và tinh sạch các chất có hoạt tính chống oxy hóa từ rong S. mcclurei Khánh Hòa.
Nội dung 5: Sản xuất thử nghiệm và đánh giá hoạt tính sinh học, chất lượng từng hợp chất thu nhận được từ rong nâu Khánh Hòa nhằm ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ mỹ phẩm, thực phẩm.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa

ĐKKQ/326