Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 4210279

2022-24-0328/KQNC

Nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý về kinh doanh trên mạng xã hội tại Việt Nam

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Bộ

50501. Luật học

01/2020

06/2021

2021

Hà Nội

125 tr.

Nghiên cứu, tìm hiểu về kinh doanh trên mạng xã hội và khung pháp lý về mạng xã hội, kinh doanh trên mạng xã hội. Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý mạng xã hội và kinh doanh trên mạng xã hội của thế giới. Tiến hành đánh giá thực trạng kinh doanh trên mạng xã hội tại Việt Nam. Qua đó, đề xuất giải pháp quản lý kinh doanh trên MXH trên cơ sở xây dựng khung pháp lý về kinh doanh trên mạng xã hội nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

20558