Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5896139

148/KQNC-SKHCN

Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

UBND Tỉnh Kon Tum

Tỉnh/ Thành phố

40102. Thổ nhưỡng học

07/2020

07/2022

2022

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

307

Đề tài xác định được số lượng và chất lượng đất thích hợp trồng các loại cây dược liệu trên các tiểu vùng sinh thái của địa bàn tỉnh Kon Tum. Xây dựng hệ thống thông tin về chất lượng đất đai phục vụ công tác quản lý, khai thác sử dụng đất trồng cây dược liệu. Từ đó đề xuất các giải pháp quy hoạch, sử dụng đất trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

09.2022