Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5895760

17/2022/TTUD-KQĐT-3

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội mạch trong can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành

Sở Y tế Khánh Hòa

UBND Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh/ Thành phố

3. Khoa học y, dược

12/2019

02/2022

2022

Nha Trang, Khánh Hòa

Nhằm để đánh giá hiệu quả của can thiệp tổn thương phức tạp ĐMV có sự hướng dẫn của IVUS chúng tôi tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội mạch trong can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành”, nhằm 2 mục tiêu như sau:
- Đánh giá kết quả ngay sau khi can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành với sự hướng dẫn của siêu âm nội mạch (IVUS).
- Đánh giá kết quả sau 1 năm can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành với sự hướng dẫn của IVUS.

 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa

ĐKKQ/333