Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10401014

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sả - Tinh Dầu Sả Thành Phố Hòa Bình” cho sản phẩm Sả và tinh dầu Sả của thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

UBND Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

10/2020

12/2021

2022

Hà Nội

73 trang + Phụ lục

Đã mô tả các đặc tính sinh vật học các giống Sả được trồng tại thành phố Hòa Bình; Đã xác định được bộ tiêu chí cảm quan các giống Sả và tinh dầu Sả thành phố Hòa Bình; Đã xác định các tiêu chí chất lượng sinh hóa các giống Sả tại thành phố Hòa Bình; Lựa chọn 01 mẫu nhãn hiệu làm hồ sơ đăng ký cấp chứng nhận "Sả-tinh dầu Sả thành phố Hòa Bình'" ; Xây dựng bản đồ khoanh vùng sản phẩm đăng ký NHCN "Sả-tinh dầu Sả thành phố Hòa Bình"; Đã trao quyền sử dụng NHCN "Sả-tinh dầu Sả thành phố Hòa Bình'" cho 10 tổ chức cá nhân; Xây dựng 01 hệ thống nhận diện và 01 hệ thống tem QR code cho sản phẩm Sả và tinh dầu sả tỉnh Hòa Bình.

Trung tâm ứng dụng thông tin khoa học, công nghệ tỉnh Hòa Bình

Tinh dầu sả