Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7346197

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển bền vững du lịch tỉnh Hòa Bình

UBND Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh/ Thành phố

10103. Thống kê

10/2020

08/2022

2022

Hà Nội

266 trang + Phụ lục

Thu thập các dữ liệu bản đồ địa hình, bản đồ địa chất khoáng sản, bản đồ địa mạo toàn tỉnh, các tư liệu về khí tượng thủy văn, các tư liệu về bảo tồn thiên nhiên (Hang Kia - Pà Cò, Ngọc Sơn, Ngổ Luông, Phu Canh, Thượng Tiến); Khảo sát thực địa, hệ thống hóa các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên trên địa bàn tỉnh và khu vực tiêu biểu; Hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch dưới dạng bàn mềm và bản cứng; Thực hiện quan trắc, lấy mẫu và phân tích mẫu không khí tại các điểm nước khoáng nóng và hang động; Xây dựng và chuyển giao phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp trên các thiết bị thông minh trên cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý tỉnh Hòa Bình

Trung tâm ứng dụng thông tin khoa học, công nghệ tỉnh Hòa Bình

Tài nguyên DL