Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7346150

Nghiên cứu, trồng thử nghiệm giống cây dược liệu Actiso (Cynara colymus) tại một số xã vùng cao của tỉnh Hòa Bình

UBND Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh/ Thành phố

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

10/2020

12/2021

2022

Hòa Bình

58 trang + Phụ lục

Đánh giá điều kiện khí hậu, đất đai và điều kiện kinh tế xã hội liên quan đến phát triển cây Atiso tại 03 điểm của tỉnh Hòa Bình;  Mở 03 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhân giống, sơ chế cho 60 hộ dân taiji 03 xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Xây dựng vườn ươm 02 dòng cây Atiso tại 03 xã trên địa bàn tỉnh; Hoàn thiện quy trình nhân giống cây dược liệu Atiso từ hạt; Phân tích, kiểm nghiệm đánh giá hoạt chất Cynarin có trong cây Atiso trồng tại 03 xã vùng cao của tỉnh Hòa Bình.

Trung tâm ứng dụng thông tin khoa học, công nghệ tỉnh Hòa Bình

Actiso